Germany

Zezwolenie stałe - ważność 1 rok

Zezwolenie stałe - ważność 1 rok

Zestaw normatywny z ładunkiem ponadnormatywnym
Kategorie / wymiary: ładunek niepodzielny < 19,5 m x 3 m x 4 m – 40 t

- termin ważności: 1 rok
- pilotaż: najczęściej nie ma
- czas przygotowania: 7 dni roboczych
- trasa w zezwoleniu: wszystkie drogi

Zezwolenie stałe - ważność 3 lata

Zezwolenie stałe - ważność 3 lata

Zestaw normatywny z ładunkiem ponadnormatywnym
Kategorie / wymiary: ładunek niepodzielny < 19,5 m x 3 m x 4 m – 40 t

- termin ważności: 3 lata
- pilotaż: najczęściej nie ma
- czas przygotowania: 7 dni roboczych
- trasa w zezwoleniu: wszystkie drogi

Zezwolenie jednorazowe - ważność 1-3 miesiące (wycena indywidualna)

Zezwolenie jednorazowe - ważność 1-3 miesiące (wycena indywidualna)

Zestaw normatywny z ładunkiem ponadnormatywnym
Kategorie / wymiary: ładunek niepodzielny > 22 m x 3 m x 4 m – 40 t

- termin ważności: od 1 do 3 miesięcy
- zezwolenie jednorazowe
- pilotaż: w zależności od decyzji urzędnika
- czas przygotowania: 14 dni roboczych
- trasa w zezwoleniu: wyznaczona konkretna trasa

Zezwolenie wielorazowe - ważność 1-3 miesiące (wycena indywidualna)

Zezwolenie wielorazowe - ważność 1-3 miesiące (wycena indywidualna)

Zestaw normatywny z ładunkiem ponadnormatywnym
Kategorie / wymiary: ładunek niepodzielny > 22 m x 3 m x 4 m – 40 t

- termin ważności: od 1 do 3 miesięcy
- zezwolenie wielorazowe
- pilotaż: w zależności od decyzji urzędnika
- czas przygotowania: 14 dni roboczych
- trasa w zezwoleniu: wyznaczona konkretna trasa