Kategoria I

Kategoria I

INFORMACJE PODSTAWOWE

a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych
b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZEZWOLENIA

– drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie wskazane w zezwoleniu
– pilotaż: nie ma
– czas przygotowania: do 7 dni roboczych

Ważność 1 miesiąc

Ważność 1 miesiąc

a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych
b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t

– drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie wskazane w zezwoleniu
– pilotaż: nie ma
– czas przygotowania: do 7 dni roboczych

Ważność 6 miesięcy

Ważność 6 miesięcy

a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych
b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t

– drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie wskazane w zezwoleniu
– pilotaż: nie ma
– czas przygotowania: do 7 dni roboczych

Ważność 1 rok

Ważność 1 rok

a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych
b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t

– drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie wskazane w zezwoleniu
– pilotaż: nie ma
– czas przygotowania: do 7 dni roboczych