Kategoria II

Kategoria II

INFORMACJE PODSTAWOWE

a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych
b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi
c) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZEZWOLENIA

– drogi w zezwoleniu: publiczne, z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad
– pilotaż szerokość > 3,2 m
– czas przygotowania: do 7 dni roboczych

Ważność 1 rok

Ważność 1 rok

a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych
b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi
c) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m

– drogi w zezwoleniu: publiczne, z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad
– pilotaż szerokość > 3,2 m
– czas przygotowania: do 7 dni roboczych