Kategoria IV

Kategoria IV

INFORMACJE PODSTAWOWE

a) o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m
c) o długości nieprzekraczającej: – 15 m dla pojedynczego pojazdu, – 23 m dla zespołu pojazdów, – 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m
e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZEZWOLENIA

– drogi w zezwoleniu: krajowe
– pilotaż: 1 pilot > 23 m x 3,2 m x 4,5 m / 60 t, 2 pilotów > 30 m x 3,6 m x 4,7 m / 80 t
– czas przygotowania: do 7 dni roboczych

Ważność 1 miesiąc

Ważność 1 miesiąc

a) o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m
c) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu
– 23 m dla zespołu pojazdów
– 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m
e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t

– drogi w zezwoleniu: krajowe
– pilotaż:
1 pilot > 23 m x 3,2 m x 4,5 m / 60 t
2 pilotów > 30 m x 3,6 m x 4,7 m / 80 t
– czas przygotowania: do 7 dni roboczych

Ważność 6 miesięcy

Ważność 6 miesięcy

a) o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m
c) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu
– 23 m dla zespołu pojazdów
– 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m
e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t

– drogi w zezwoleniu: krajowe
– pilotaż:
1 pilot > 23 m x 3,2 m x 4,5 m / 60 t
2 pilotów > 30 m x 3,6 m x 4,7 m / 80 t
– czas przygotowania: do 7 dni roboczych

Ważność 1 rok

Ważność 1 rok

a) o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m
c) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu
– 23 m dla zespołu pojazdów
– 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m
e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t

– drogi w zezwoleniu: krajowe
– pilotaż:
1 pilot > 23 m x 3,2 m x 4,5 m / 60 t
2 pilotów > 30 m x 3,6 m x 4,7 m / 80 t
– czas przygotowania: do 7 dni roboczych

Ważność 2 lata

Ważność 2 lata

a) o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m
c) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu
– 23 m dla zespołu pojazdów
– 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m
e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t

– drogi w zezwoleniu: krajowe
– pilotaż:
1 pilot > 23 m x 3,2 m x 4,5 m / 60 t
2 pilotów > 30 m x 3,6 m x 4,7 m / 80 t
– czas przygotowania: do 7 dni roboczych