Kategoria VII

Kategoria VII

NFORMACJE PODSTAWOWE

a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I –VI
b) o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t
c) pozostałe przypadki

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZEZWOLENIA

– drogi w zezwoleniu: konkretna wyznaczona trasa
– zezwolenie wystawione na konkretny zestaw
– pilotaż: 1 pilot > 23 m x 3,2 m x 4,5 m / 60 t, 2 pilotów > 30 m x 3,6 m x 4,7 m / 80 t
– czas przygotowania: ok 14 dni roboczych

Ważność 14 dni (a-b)

Ważność 14 dni (a-b)

a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I –VI
b) o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t
c) pozostałe przypadki

– drogi w zezwoleniu: konkretna wyznaczona trasa
– zezwolenie wystawione na konkretny zestaw
– pilotaż:
1 pilot > 23 m x 3,2 m x 4,5 m / 60 t
2 pilotów > 30 m x 3,6 m x 4,7 m / 80 t
– czas przygotowania: ok 14 dni roboczych

Ważność 14 dni (c)

Ważność 14 dni (c)

a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I –VI
b) o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t
c) pozostałe przypadki

– drogi w zezwoleniu: konkretna wyznaczona trasa
– zezwolenie wystawione na konkretny zestaw
– pilotaż:
1 pilot > 23 m x 3,2 m x 4,5 m / 60 t
2 pilotów > 30 m x 3,6 m x 4,7 m / 80 t
– czas przygotowania: ok 14 dni roboczych

Ważność 30 dni (wycena indywidualna)

Ważność 30 dni (wycena indywidualna)

a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I –VI
b) o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t
c) pozostałe przypadki

– drogi w zezwoleniu: konkretna wyznaczona trasa
– zezwolenie wystawione na konkretny zestaw
– pilotaż:
1 pilot > 23 m x 3,2 m x 4,5 m / 60 t
2 pilotów > 30 m x 3,6 m x 4,7 m / 80 t
– czas przygotowania: ok 14 dni roboczych