Ważność 6 miesięcy

ZEZWOLENIE POLSKIE
KATEGORIA 1
WAŻNOŚĆ 6 MIESIĘCY

INFORMACJE PODSTAWOWE

a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych
b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZEZWOLENIA

– drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie wskazane w zezwoleniu
– pilotaż: nie ma
– czas przygotowania: do 7 dni roboczych


INFORMACJE DODATKOWE

Organizujemy zezwolenia francuskie, belgijskie, holenderskie, austriackie, hiszpańskie, włoskie, słowackie, szwajcarskie.
Podane cenny mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.