Wsparcie w ramach COVID-19

Firma Transport Krajowy i Międzynarodowy Piotr Spychała otrzymała wsparcie w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 celem utrzymania działalności, która na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 znajduje się w trudnej sytuacji.
Otrzymane dofinansowanie w kwocie 224 021,04 zł, stanowiące 100% wartości projektu, zostało przeznaczone na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa związane z finansowaniem kapitału obrotowego.