Kategoria III

Kategoria III

INFORMACJE PODSTAWOWE

a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m
c) o długości nieprzekraczającej: - 15 m dla pojedynczego pojazdu, - 23 m dla zespołu pojazdów
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZEZWOLENIA

– drogi w zezwoleniu: publiczne
– pilotaż: nie ma
– czas przygotowania: do 7 dni roboczych

Ważność 1 miesiąc

Ważność 1 miesiąc

a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m
c) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu
– 23 m dla zespołu pojazdów
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m

– drogi w zezwoleniu: publiczne
– pilotaż: nie ma
– czas przygotowania: do 7 dni roboczych

Ważność 6 miesięcy

Ważność 6 miesięcy

a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m
c) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu
– 23 m dla zespołu pojazdów
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m

– drogi w zezwoleniu: publiczne
– pilotaż: nie ma
– czas przygotowania: do 7 dni roboczych

Ważność 1 rok

Ważność 1 rok

a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m
c) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu
– 23 m dla zespołu pojazdów
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m

– drogi w zezwoleniu: publiczne
– pilotaż: nie ma
– czas przygotowania: do 7 dni roboczych

Ważność 2 lata

Ważność 2 lata

a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m
c) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu
– 23 m dla zespołu pojazdów
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m

– drogi w zezwoleniu: publiczne
– pilotaż: nie ma
– czas przygotowania: do 7 dni roboczych