Kategoria VI

Kategoria VI

INFORMACJE PODSTAWOWE

a) o szerokości nieprzekraczającej: – 3,4 m dla drogi jednojezdniowej, – 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP
b) o długości nieprzekraczającej: – 15 m dla pojedynczego pojazdu, – 23 m dla zespołu pojazdów, – 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach
c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m
d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t
e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZEZWOLENIA

– drogi w zezwoleniu: krajowe wg wykazu dróg w art. 64 c ust. 8
– pilotaż: 1 pilot > 23 m x 3,2 m x 4,5 m / 60 t, 2 pilotów > 30 m x 3,6 m x 4,7 m / 80 t
– czas przygotowania: do 7 dni roboczych

Ważność 1 miesiąc

Ważność 1 miesiąc

a) o szerokości nieprzekraczającej:
– 3,4 m dla drogi jednojezdniowej
– 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP
b) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu
– 23 m dla zespołu pojazdów
– 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach
c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m
d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t
e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t

– drogi w zezwoleniu: krajowe wg wykazu dróg w art. 64 c ust. 8
– pilotaż:
1 pilot > 23 m x 3,2 m x 4,5 m / 60 t
2 pilotów > 30 m x 3,6 m x 4,7 m / 80 t
– czas przygotowania: do 7 dni roboczych

Ważność 6 miesięcy

Ważność 6 miesięcy

a) o szerokości nieprzekraczającej:
– 3,4 m dla drogi jednojezdniowej
– 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP
b) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu
– 23 m dla zespołu pojazdów
– 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach
c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m
d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t
e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t

– drogi w zezwoleniu: krajowe wg wykazu dróg w art. 64 c ust. 8
– pilotaż:
1 pilot > 23 m x 3,2 m x 4,5 m / 60 t
2 pilotów > 30 m x 3,6 m x 4,7 m / 80 t
– czas przygotowania: do 7 dni roboczych

Ważność 1 rok

Ważność 1 rok

a) o szerokości nieprzekraczającej:
– 3,4 m dla drogi jednojezdniowej
– 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP
b) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu
– 23 m dla zespołu pojazdów
– 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach
c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m
d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t
e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t

– drogi w zezwoleniu: krajowe wg wykazu dróg w art. 64 c ust. 8
– pilotaż:
1 pilot > 23 m x 3,2 m x 4,5 m / 60 t
2 pilotów > 30 m x 3,6 m x 4,7 m / 80 t
– czas przygotowania: do 7 dni roboczych

Ważność 2 lata

Ważność 2 lata

a) o szerokości nieprzekraczającej:
– 3,4 m dla drogi jednojezdniowej
– 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP
b) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu
– 23 m dla zespołu pojazdów
– 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach
c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m
d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t
e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t

– drogi w zezwoleniu: krajowe wg wykazu dróg w art. 64 c ust. 8
– pilotaż:
1 pilot > 23 m x 3,2 m x 4,5 m / 60 t
2 pilotów > 30 m x 3,6 m x 4,7 m / 80 t
– czas przygotowania: do 7 dni roboczych